Tikhonova, S. (2023). The Corporeality of the Domestic Vampire in the Context of Soviet Nostalgia. Corpus Mundi, 4(1), 29-49. https://doi.org/10.46539/cmj.v4i1.75