Yakushenkova, Olesya. 2022. “Terrifying Nudity: The Naked Truth of Horror Film”. Corpus Mundi 3 (1), 123-59. https://doi.org/10.46539/cmj.v3i1.62.